UFKK BL stranica na facebook-u!
Rezultati

11. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2017”

 

Nagrađene fotografije

 

Primljene fotografije

 

6. Međunarodna izložba fotografije "FOTO EMOCIJA 2017"

 

Nagrađene fotografije

 

Primljene fotografije

 

1. Međunarodna izložba fotografija "FOTO PERSPEKTIVA 2017"

 

Nagrađene fotografije

 

Primljene fotografije

 

10. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2016”

 

Nagrađene fotografije

 

Primljene fotografije

 

5. Međunarodna izložba fotografije "FOTO EMOCIJA 2016"

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

9. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2015”

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) ŽIVOT (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) ŽIVOT (kolor ili crno-bijela)

 

4. Međunarodna izložba fotografije "FOTO EMOCIJA 2015"

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

8. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2014”

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) ŽIVOT (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) ŽIVOT (kolor ili crno-bijela)

 

3. Međunarodna izložba fotografije "FOTO EMOCIJA 2014"

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

7. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2013”

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) ARHITEKTURA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) ARHITEKTURA (kolor ili crno-bijela)

 

2. Međunarodna izložba fotografije "FOTO EMOCIJA 2013"

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

6. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2012”

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) ARHITEKTURA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) ARHITEKTURA (kolor ili crno-bijela)

 

1. Međunarodna izložba fotografije "FOTO EMOCIJA 2012"

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Team C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) EMOCIJA (kolor ili crno-bijela)

 

5. Međunarodni salon fotografije “BANJA LUKA 2011”

 

Nagrađene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Nagrađene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Nagrađene fotografije - Tema C) ARHITEKTURA (kolor ili crno-bijela)

 

Primljene fotografije - Tema A) SLOBODNA (kolor)

Primljene fotografije - Tema B) SLOBODNA (crno-bijela)

Primljene fotografije - Tema C) ARHITEKTURA (kolor ili crno-bijela)

 

 

FIAP Plaketa - Banja Luka Salon

Naši prijatelji