UFKK BL stranica na facebook-u!
O nama
Univerzitetski foto kino klub je osnovan 1977. godine. Aktivnosti Univerzitetskog foto kino kluba su usmjerene na popularizaciju  fotografije uopšte, sa posebnim akcentom na kreativnoj  - izlagačkoj fotografiji.

To je posebno intenzivirano i izrazeno u poslednjih 20 godina.

Prva grupa aktivnosti je edukativnog karaktera i manifestuje se kroz organizovanje i održavanje kurseva fotografije, kao i mnogih kreativnih foto radionica.

Do sada je održano preko 50 kurseva (elementarnih i naprednih), kroz koje je  edukovano preko 1 000 ljudi.

Drugi dio aktivnosti usmjeren je na kreativnu – izlagačku, odnosno umjetničku fotografiju. Kontinuirano prateći svjetske trendove i tokove u fotografiji, članovi Univerzitetskog foto kino kluba su prisutni na mnogim značajnim svjetskim fotografskim dešavanjima. Učesnici smo mnogih fotografskih salona i izložbi širom svijeta.Fotografije naših autora su primane, izlagane i nagrađivane na svim kontinentima.

Univerzitetski foto kino klub spada među najaktivnije u našem okruženju.

Do sada smo organizovali preko 50 raznih izložbi fotografija (klupskih, međuklupskih, međunarodnih, samostalnih, ...), što je u mnogome doprinijelo popularizaciji fotografije na ovim prostorima.

Posebno moramo istaći našu tradicionalnu Međunarodnu izložbu dijapozitiva , koja se održava neprekidno već 18 godina.Nacin prezentacije i istrajnost u ovoj disciplini vec duzi niz godina cini nas prepoznatljivim i jedinstvenim ne samo u regionu vec i  u svjetskim okvirima. Takođe, paralelno sa Međunarodnom izložbom dijapozitiva već petu godinu smo organizatori   Međunarodnog salona fotografije. Salon fotografije već treću godinu  ima patronat Međunarodne federacije fotografske umjetnosti - FIAP , i najveća je fotografska manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Svaku od ovih izložbi, odnosno salona, prati izuzetan katalog  visokog kvaliteta, što samo upotpunjuje kompletnu sliku o nivou i znacaju organizovanih manifestacija.
 

FIAP Plaketa - Banja Luka Salon

Naši prijatelji